Vacatures

Woonbegeleider intensieve opvang

Voor het COA zijn wij op zoek naar woonbegeleiders voor de intensieve opvang in Schalkhaar! De medewerker IBO begeleidt en observeert de bewoner met onaangepast, overlast gevend en/of onbegrepen gedrag, deze kunnen ook psychisch van aard zijn. Alhoewel de medewerker IBO geen hulpverlener is, heeft hij wel te maken met het kunnen omgaan met psychische ziektebeelden en gedragingen. Draagt zorg voor de dagelijkse opvang van asielzoekers en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat Observeert, signaleert, handelt preventief en de-escaleert spanningsvolle- en conflictsituaties op de locatie en intervenieert op onacceptabel gedrag van de bewoner en pleegt crisisinterventies bij acute situaties.

Signaleert gedrag van bewoners, houdt rekening met gedragsaspecten en handelt daarin methodisch in samenwerking met collega’s. Begeleidt asielzoekers volgens de ibo-methodiek en stelt begeleidingsplannen op. Motiveert, stimuleert en activeert hen tot persoonlijke ontwikkeling van competenties zodat de asielzoeker later in een centrum zelfstandig kan functioneren.

Begeleidt terugplaatsing naar reguliere opvang en/of toegeleiding naar zorg, adviseert medewerkers over de verdere begeleiding van de bewoner en verzorgt dossieroverdracht. Organiseert en geeft uitvoering aan activiteiten in het kader van dagstructuur en rapporteert hierover. Verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan bewoners.

Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie. Registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen.

USG People The Netherlands

  • Schalkhaar
  • Parttime
  • HBO
  • 2500 - 2500 p/m