Vacatures

Vergunningverlener Casemanager WABO

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) uit te voeren. Is dit oud nieuws voor jou? Ben je bekend met deze wet en de uitvoering hiervan? Voor diverse gemeentes in omgeving Roermond,

Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht zoeken wij regelmatig Casemanagers WABO. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: Het toetsen en beoordelen van complexe omgevingsaanvragen deelactiviteit(en) bouw, uitvoeren van werk, planologisch afwijken, enz; Het toetsen aan relevante wet- en regelgeving; Gevraagd en ongevraagd adviseren van collega's burgers en bedrijven bij hun bouwinitiatieven; Op verzoek verlenen van technische, dan wel juridische ondersteuning betreffende legalisatieonderzoeken; Het leveren van inhoudelijke input voor vooroverleg, overleg met in- en externe adviseurs;

Het beoordelen van aanvragen en opstellen van concept besluiten, op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van juristen en specialisten; Het behandelen en beheren van jouw eigen werkvoorraad voor zowel hoofd als deelzaken op complex niveau; Actieve deelname in ontwikkelingen op de afdeling, inclusief het onderhouden van relatiebeheer met 3 moedergemeenten;

USG People The Netherlands

  • Roermond
  • Fulltime
  • HBO
  • 2756 - 2756 p/m