Vacatures

Uitvoerder E en W

De bouwplaatsleider is het centrale aanspreekpunt en is de rechterhand van de projectmanager op de bouwplaats. Jij bent het aanspreekpunt voor onderaannemers, bouwpartners en de uitvoering. De bouwplaatsleider heeft en houdt overzicht over het totale bouwproces en in het bijzonder over de deelprojecten van onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever vliegt de projecten multidisciplinair aan en hebben een grote omvang. De bouwplaatsleider coördineert het bouwproces en signaleert tijdig afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de planning en omvang van de eigen deelprojecten.

Denk hierbij o.a. aan verstoringen, wijzigingen en meer- en minderwerk. De bouwplaatsleider informeert tijdig alle belanghebbenden over de kwaliteit en voortgang van het bouwproces. Hierin is het ook van belang dat de bouwplaatsleider bij blijft van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied en hierin het team van collega’s ook in stuurt, denk aan bijvoorbeeld het volgen van aanvullende cursussen en/of opleidingen volgen. Projecten zijn voornamelijk in de

Randstad in de omgeving Den Haag/Rotterdam en Amsterdam. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn: Maakt per (deel)project een analyse van de contractsomvang; Ontwikkelt voor elk (deel)project een planning en stelt deze periodiek bij; Is verantwoordelijk voor de coördinatie van het uitvoerings- en voorbereidingstraject en draagt in dit kader onder andere zorg voor (gedetailleerde) werk- en sparingstekeningen, procedures en afspraken met partijen omtrent de bouwkundige voorzieningen; Geeft leiding aan de teams (25-40 personen) in de vorm van begeleiding, sturing en voortgangscontrole.

Ziet er op toe dat de werkzaamheden volgens de geldende interne en externe wet- en regelgeving worden uitgevoerd; Zorgt ervoor overzicht over het gehele bouwproces te hebben en te houden en de eigen deel-projecten hierop continu af te stemmen; Neemt deel aan vergaderingen over specificatie/vaststelling van leveringen en uitbestedingen; Signaleert tijdig afwijkingen die van invloed zijn op de planning en omvang van de eigen deel-projecten en informeert zo nodig belanghebbenden;

Bewaakt permanent de planningvoortgang en budgetontwikkeling en stuurt tijdig bij; Maakt periodiek logistieke verbetervoorstellen m.b.t. productie/projectplanning; Maakt na afronding van elk deelproject een analyse en evaluatie en adviseert over verbeter-punten.

USG People The Netherlands

  • Vianen
  • Fulltime
  • HBO
  • 4000 - 4000 p/m