Vacatures

Senior planner personeel

Wat ga je doen ? Als Senior Planner zorg je er voor dat de beschikbare personele capaciteit voor de middellange en lange termijn is afgestemd op de benodigde personele capaciteit. Je rreëert meer voorspelbaarheid en stabiliteit in de werklast. Verder zorg je voor;  Zorgt voor tijdige oplevering van juiste roosters en planningen voor de medewerkers.  Zorgt voor de forecast en verklaring van de volumes en creëert zo meer voorspelbaarheid.  Maakt door middel van scenario’s duidelijk wat de impact en haalbaarheid is van voorgenomen veranderingen. 

Creëert stabiliteit in de werklast en stemt deze af op de beschikbare personele capaciteit.  Stelt middellange en lange termijn planningen en lange en korte termijn forecasts op afgestemd op afdelingsspecifieke kenmerken  Optimaliseert het plannings- en roosterproces en de inzet, rekening houdend met arbeidstijdenwet, C

AO, optimale verhouding vast medewerkers versus uitzendkrachten/flexibele schil (maximaal 15% uitzendkrachten).  Signaleert verbetermogelijkheden in het plannings- en roosterproces en methodiek.  Voert analyses t.b.v. verbetering operationele forecast en planning uit.  Verfijnt en beheert het forecastmodel en het proces vanuit een integrale benadering.  Communiceert planningen en roosters naar alle betrokkenen.  Adviseert over (verbetering) flexibiliteit en inzet internen en externen. 

Bewaakt kwaliteit en tijdigheid van de planning en roosters, stemt af met betrokken teamhoofden en/of managers.  Geeft inzicht in de haalbaarheid van de operationele prognoses en adviseert hierover.  Levert inzichten in de vorm van rapportages en analyses.  Adviseert over en implementeert verbeteringen voor de inzet en de samenstelling van de personele capaciteit.  Creëert balans in een rooster tussen effectiviteit, klant- en medewerkerstevredenheid. 

Maakt risicoanalyses en stelt scenario’s en maatregelen op.  Draait bereikbaarheidsdiensten/piket.

USG People The Netherlands

  • 'S-Gravenhage
  • Fulltime
  • HBO
  • 3578 - 3578 p/m