Vacatures

Reinigingsmedewerker Gemeente Rotterdam Centrum

De verschillende met de hand werkzaamheden en makkelijke mechanisch werkzaamheden hebben een routinematig karakter en worden op aanwijzing en onder toezicht van een meewerkend voorman/ teamleider uitgevoerd. De werkzaamheden worden in groepsverband uitgevoerd en kunnen variëren zowel qua gebied als qua seizoen (onkruid, blad, gladheid). Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van handgereedschap zoals bezem, schoffel, papierprikker en mechanische zoals  bosmaaier, mug, bladblazer, greenmachine en Gluton.

Over de functie: Bij uitvoering van de werkzaamheden is sprake van fysieke krachtsuitoefening, mede gelet op het feit dat de uitvoerende werkzaamheden onder alle weersomstandigheden plaatsvinden. De medewerkers worden vaak aangesproken door wijkbewoners op klachten en verstoringen van de buitenruimte. Verstoringen zoals gaten en oneffenheden in de bestrating, onrechtmatig plaatsen van vuil, graffiti op gemeentelijk en particulier bezit worden doorgegeven aan de meewerkend voorman/teamleider. Met regelmaat worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten de reguliere werktijden (markten en evenementen).

Werkzaamheden: Een ordelijk en opgeruimd straatbeeld binnen een afgebakend gebied. Kernactiviteit: Het verwijderen van zwerfvuil, bladafval en onkruid in bestrating en openbare ruimtes zoals speelplaatsen, openbare binnentuinen, openbare pleinen en eventueel singels. Het verwijderen van zwerfvuil uit plantsoenen en uit bermen van autowegen en trambanen. Het legen van prullenbakken.

Het aannemen en het doorgeven van klachten en verstoringen van wijkbewoners aan de meewerkend voorman. Het signaleren en doorgeven van oneffenheden in de bestrating en trottoirs aan de meewerkend voorman. Het signaleren en doorgeven van plak en kladvandalisme aan de meewerkend voorman. Het handmatig bestrijden van gladheid. Het reinigen van straatmeubilair.

USG People The Netherlands

  • Rotterdam
  • Fulltime
  • -
  • 2173 - 2173 p/m