Vacatures

Projectleider groen

Het team Stadsingenieurs van gemeente Heerlen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, de vernieuwing en herinrichting van de openbare ruimte. De projectleider draagt zorgt voor de planning, voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en evaluatie van projecten veelal van civieltechnische aard. Voor de uitbreiding van onze werkzaamheden op cultuurtechnisch gebied ontbreekt een projectleider met deze achtergrond. De raad heeft besloten over de realisatie van een aantal projecten waarvoor cultuurtechnische kennis en kunde nodig zijn.

De aanleg van groen is door het beperkte aandeel in veelal civieltechnische werken het sluitstuk van de herinrichting van wegen. Door de groenaanleg van verschillende projecten los te koppelen, de voorbereiding en realisatie samen te voegen en te laten begeleiden door een” groene” projectleider kan een kwaliteit-/efficiencyslag worden gemaakt. Ook hiervoor ontbreekt de capaciteit.

Het gaat om een tijdelijke inzet die bestaat uit de clustering van werkzaamheden daar waar dit vanuit projecten wordt gevraagd. Je draagt zorg voor een projectplan, de inrichting van de projectorganisatie, de aanbesteding van werken en diensten van cultuurtechnische aard; Je geeft op tactisch niveau leiding aan of neemt deel aan projectteams. Je houdt daarbij rekening met politieke, maatschappelijke en financiële impact; Je initieert, onderhoudt en bevordert de samenwerking met alle betrokkenen rekening houdende met uiteenlopende belangen;

Je bewaakt en rapporteert over de voortgang van projecten, de besteding van middelen en beslismomenten; Je draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van het behaalde resultaat

USG People The Netherlands

  • Heerlen
  • Parttime
  • HBO
  • 2973 - 2973 p/m