Vacatures

Parttime toezichthouder sportaccomodaties

Het zelfstandig uitvoeren van vaktechnische werkzaamheden, gericht op het leveren van bijdragen aan het veilig, schoon en toegankelijk houden van sportaccommodaties. Dit houdt in het schoonhouden, houden van toezicht bij de zwembassins en het vervullen van de rol van gastheer/gastvrouw. Kerntaken Gebruikers en publiek ontvangen, begeleiden en informeren ten aanzien van het gebruik van de accommodaties; toezichthouden en de veiligheid bewaken d.m.v. controle en inspectie; Toezichthouden op het gebruik van de accommodatie; als aanspreekpunt fungeren.

De veiligheid in en rond de accommodaties, (zowel de sporthallen als de zwembaden), bij de zwembassins en houdt toezicht bij recreatief en publiekszwemmen volgens WHVBZ (wet hygiƫne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). Preventief, corrigerend en handhavend optreden, als door bezoekers problemen (dreigen te) ontstaan, daarbij eventueel de hulp van de politie inschakelen en/of aangifte doen in G

IR systeem. Zorgdragen voor het op vastgestelde tijden openen en/of sluiten van de accommodaties, waarvoor verantwoording wordt gedragen. Problemen en knelpunten signaleren en zo nodig eerste maatregelen nemen in het geval van storingen, ongelukken betreffende accommodatie, personeel en/of publiek. De ruimtes schoon en opgeruimd houden volgens het schoonmaakrooster en hiermee zorgdragen voor een hygiƫnische accommodatie.

USG People The Netherlands

  • 'S-Gravenhage
  • Parttime
  • MAVO
  • 1209 - 1209 p/m