Vacatures

Parttime programma begeleider

Draag je steentje bij! Iedere dag sta je met je collega's klaar voor de bewoners van de opvanglocatie. Jij en je collega's zetten je elke dag in om het verschil te maken. Wat je rol ook is; bij de organisatie ben je onmisbaar. Je werkt samen met zeer betrokken en gedreven collega’s en dat zorgt voor een prettige werksfeer. Als programmabegeleider ben je verantwoordelijk voor fase specifieke programma’s en de begeleiding van bewoners op het gebied van activering. Bewoners worden gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan de leefbaarheid op de locatie.

Wat ga je doen? Je houdt je bezig met plannen, organiseren en uitvoeren van fase specifieke groepsgerichte programma’s; Je geeft voorlichting in de vorm van (groeps-) bijeenkomsten en trainingen. Bijv. "voorbereiden op inburgering" of "weerbaarheid"; Je onderzoekt de behoefte en leervraag van de bewoners op de locatie en past het pakket aan de vraag aan; Je signaleert in groepen de groepsdynamiek en stemt het aanbod van het programma af op de doelgroep;

Je coördineert de inzet van vrijwilligers; Je stimuleert en activeert bewoners door middel van groepsgerichte programma’s en methodische agogische technieken tot zelfstandigheid; Je signaleert gedrag van bewoners, houdt rekening met interculturele aspecten en werkt intensief samen met collega’s binnen en buiten de organisatie; Je signaleert, en de-escaleert spanningsvolle- en conflictsituaties op de locatie;

Je voert in afstemming met collega’s en locatiemanager sanctioneringsbeleid uit; Je versterkt informatie en voorlichting aan bewoners o.a. middels de informatiebalie maar ook via groepsvoorlichting; Je geeft instructie en informatie aan bewoners en verwijst (door) naar instanties; Je houdt je bezig met processen omtrent vestiging in de gemeente; Je registreert signalen en gesprekken in het bewonersinformatiesysteem;

Je registreert de gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden; Verder ben je verantwoordelijk voor voorzieningen zoals de speelzaal en Open Leercentrum (OLc).

USG People The Netherlands

  • Weert
  • Parttime
  • HBO
  • 2756 - 2756 p/m