Vacatures

Juridisch beslismedewerker

Je beslist verschillende aanvragen binnen juridisch kader en termijnen. Deze leg je voor aan een tekenbevoegde collega die de beslissing aftekent en deze beslissing moet standhouden bij de rechter. Je controleert of dossiers volledig zijn en laat eventueel nader onderzoek doen (denk aan taalanalyses, strafrechtelijke onderzoeken en onderzoeken naar misbruik, misdaden, opvallend reisgedrag of criminele activiteiten). Het dossier analyseer je op juridisch-inhoudelijke aspecten.

Je scheidt hoofd- en bijzaken, je weegt belangen tegen elkaar af en formuleert op basis van de beschikbare informatie een beslissing die goed gemotiveerd is. Een correcte en tijdige verwerking van alle informatie in ons geautomatiseerd systeem is erg belangrijk in jouw werk. Net zoals een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met collega's en ketenpartners. Je kijkt over de grenzen van je eigen taken heen en je neemt je verantwoordelijkheid binnen de asielketen.

Er wordt een flexibele inzet van je verwacht die niet per definitie wordt begrensd door een directie, afdeling of team waar je als medewerker formeel werkzaam bent. Overige werkzaamheden: Je voert het beleid uit en beschikt over onderscheidend vermogen om signalen te onderkennen die andere aandacht vragen en je weet daarbij de juiste wegen te bewandelen. Je weet de beslissystematiek goed toe te passen en ervoor zorgen dat het besluit de rechterlijke toets kan doorstaan volgens de geldende kwaliteitseisen en normen.

Je werkt voor en met andere medewerkers en jouw werkzaamheden dragen bij aan een groter geheel. je kunt op gepaste wijze de politieke gevoeligheid van een zaak inschatten en zo nodig intern afstemmen en opschalen. Op basis van de beschikbare informatie lukt het je om beslissingen kort en bondig te formuleren en goed te onderbouwen. Je overlegt beslissingen, indien ingewikkeld dossiers.

USG People The Netherlands

  • Utrecht
  • Fulltime
  • HBO
  • 2817 - 2817 p/m