Vacatures

Bestuurssecretaresse parttime

Het directiesecretariaat (2 management assistentes) faciliteert en ondersteunt de Directie en de Raad van Toezicht in secretarieel, organisatorisch en beleidsondersteunend opzicht. Als directiesecretaresse ben je de persoonlijke ondersteuner van een van de bestuurs- en directieleden en heb je daarnaast een aantal portefeuilles. Je fungeert als eerste aanspreekpunt van directie en Raad van Toezicht, bewaakt de agenda's, neemt inkomend telefoonverkeer aan, onderhoudt interne en externe contacten, concipieert en verwerkt zelfstandig correspondentie en beoordeelt ingekomen poststukken. Je draagt zorg voor de organisatie, voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen (o.a.

Raad van Toezicht). Je bewaakt de tijdige aanlevering van voorstellen, informatie en stukken die benodigd zijn voor besluitvorming. Ter ondersteuning van beleidsontwikkeling verzamel je schriftelijke informatie en voer je zo nodig vooroverleg met derden. Je bewaakt na vaststelling van het beleid het bijbehorend tijdspad en bereidt evaluaties van de activiteiten voortkomend uit vastgesteld beleid voor.

USG People The Netherlands

  • Utrecht
  • Parttime
  • HBO
  • 2500 - 2500 p/m