Vacatures

Administratief medewerker

Je neemt gehoren af, zowel eerste als nader gehoren. Het eerste gehoor is bedoeld om de identiteit, nationaliteit en reisroute van een asielaanvrager vast te leggen. In steeds meer gevallen volstaan we met het verifiëren van de gegevens die bij aanmelding zijn vastgelegd in een zogenaamd verificatiegehoor. Bij een nader gehoor achterhaal je waarom iemand zijn land is ontvlucht. Bij elk gesprek is een tolk aanwezig. Jij voert het gesprek, houdt de regie en rapporteert ondertussen.

Je verstrekt informatie aan vreemdelingen en hun vertegenwoordigers over de asielprocedure. Realiseer je dat jij als hoorder een schakel bent in het proces en dat je onder tijdsdruk werkt. Voorafgaand aan jou in het proces/traject hebben anderen hun werk geleverd (de aanmeldbalie, politie en kmar) Met het product dat jij aflevert gaat een beslisser na jou aan het werk. Incidenteel kan het voorkomen dat je een gehoor van een collega moet overnemen of afronden.

In deze functie zal je ondersteund worden door dossiervoorbereiders, waardoor een deel van de registratie en werkzaamheden in Indigo (registratiesysteem) niet voor eigen rekening komt, maar gedaan wordt door een collega. Overige werkzaamheden: Verslag van het gesprek maken en documenten innemen, waarbij je bepaalt wat daar mee moet gebeuren (innemen en voor onderzoek aanbieden, of enkel kopiëren en toevoegen aan het dossier) Onderzoek doen naar herkomst: identiteit, nationaliteit en reisroute

Familie en gezinsverbanden in kaart brengen, evenals opleiding, werkzaamheden en militaire dienst Nagaan of er al in een ander land een asielaanvraag is ingediend De informatie controleren uit het uitgebreide aanmeldgehoor op volledigheid. De centrale vraag is klopt alles wat opgeschreven is en is er eventueel nog relevante aanvullende informatie beschikbaar? Toetsen of de betrokkene (medisch en psychisch gezien) in staat is om het gehoor te kunnen voeren

USG People The Netherlands

  • Utrecht
  • Fulltime
  • HBO
  • 2800 - 2800 p/m