Vacatures

Orthopedagoog / Gedragswetenschapper Passend Onderwijs

In de functie van Orthopedagoog / Gedragswetenschapper ga je werken met leerlingen met een VMBO-niveau die extra ondersteuning nodig hebben op gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. De organisatie wil leerlingen, vaak met zeer complexe problematiek, passend onderwijs bieden. Hier krijgen leerlingen in kleine groepen les en is er wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerling.Als Orthopedagoog /

Gedragswetenschapper ondersteun je leerkrachten en leerlingen bij het vaststellen van de onderwijsbehoeften en onderwijsperspectief. Aan jou de taak om problemen te analyseren, benoemen en een passende oplossing te vinden. De vaak zeer specialistische behoeften en onderwijs hulpvragen moeten voor jou een uitdaging zijn. Hierbij adviseer en je betrek je de ouders/opvoeders zodat de begeleiding breed wordt ingezet. In deze functie maak je deel uit van de

Commissie voor de Begeleiding die het ontwikkelingsperspectief bij elke individuele leerling vaststelt. Daarbij maak je deel uit van een multidisciplinair team. 

Matchpartner

  • Roosendaal
  • Zzp
  • WO
  • -