Vacatures

Onderzoekmedewerker

Jouw verantwoordelijkheden Het verrichten van veldonderzoek voor milieukundig, geotechnisch en wegenbouwkundig onderzoek. Het uitvoeren van inventarisaties en metingen aan objecten in de buitenruimte voor langdurige monitoring en het verzamelen van geodata. Op zodanige wijze dat wordt voldaan aan de eisen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze in staat is de onderzoekwerkzaamheden efficiƫnt en gestructureerd uit te voeren. Oog te hebben voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast dient de kandidaat ook een fysieke gesteldheid te hebben om vrijwel de gehele dag fysieke werkzaamheden uit te voeren in wisselende terreinomstandigheden. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de buitenruimte onder alle weersomstandigheden. Uit te voeren taken Uitvoeren van boor- bemonsteringswerkzaamheden. Zowel milieukundig als geotechnisch. Verrichten van metingen aan (grond)water en gerelateerde assets.

Verzamelen van (object)gegevens en ordelijk ter hand stellen aan belanghebbenden Opslaan van meetgegevens in een databank (middels laptop, tablet of smartphone).

Matchpartner

  • Rotterdam
  • Fulltime
  • -
  • -