Vacatures

Kwaliteitsmedewerker Participatie

Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de uitvoering geborgd blijft (bijvoorbeeld door het toetsen van bepaalde dossiers en het coachen van medewerkers, of door deel te nemen aan casuïstiekoverleggen); Je beheert, analyseert, controleert, bewaakt en adviseert gevraagd en ongevraagd over de Administratieve Organisatie. Je analyseert (aankomend) wetgeving en beleid, past deze toe en legt deze uit, levert daar input voor, toets deze op uitvoerbaarheid, en vertaalt deze in procesbeschrijvingen en het maken van instructies voor de uitvoering op hoofdlijnen; Je levert een belangrijke bijdrage aan de planmatige implementatie van deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld door mee te schrijven aan een opleidingsplan en het verzorgen van trainingen;

Binnen de discipline Kwaliteit wordt actief gewerkt aan het vraagstuk om kwaliteit meer naar de voorkant te brengen, in nauwe samenwerking met collega's binnen het team, alsmede de lijnafdelingen. Hierin heb je initiërende rol; De opgaven waar we als organisatie voor staan zijn groot, net als de hoeveelheid werk in het team en de discipline

Kwaliteit. We zijn op zoek naar een allround kwaliteitsmedewerker met als primaire focus de Participatiewet, die weinig uitleg nodig heeft, zich de processen en systemen van onze sociale dienstverlening snel eigen maakt en geen moeite heeft met flexibele inzet.

Matchpartner

  • Amsterdam
  • Fulltime
  • HBO
  • -