Vacatures

Consulent Jeugd

Voor de Gemeente Haarlemmermeer zijn wij op zoek naar een ervaren Consulent Jeugd voor 28 uur per week voor minimaal 6 maanden. De inzet van de kandidaat is binnen het team Jeugd Consulenten (totaal 3 medewerkers). De jeugdconsulenten hebben nauwe samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De Jeugdconsulenten werken binnen de cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg als onderdeel van het Sociaal

Domein. De jeugdconsulenten houden zich specifiek met de hieronder beschreven werkzaamheden bezig en zijn gericht op inzet van jeugdhulp. Zij werken volgens het Haarlemmermeers model. Dit model laat zien hoe we samen met al onze partners (o.a. GGZ en JGZ, schoolcoaches, jongerenwerkers) op een eenduidige en integrale manier willen werken. Ook werken zij met de oplossingsgerichte methodiek ‘De trein van boos naar middel’.

Het team van Jeugdconsulenten is in ontwikkeling. Zij vragen de kandidaat actief mee te denken over de uit te voeren werkzaamheden, de ontwikkeling van de producten en de optimalisatie van de processen.  Werkzaamheden van de Jeugdconsulent zijn onder andere: Sociaal medische indicaties op kinderopvang afgeven; Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet, zowel in zorg in natura als in P

GB; Het schrijven van ondersteuningsplannen; Motiveren van inwoners om hun netwerk te vergroten en contacten te versterken; Komen tot maatwerkoplossingen; Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving; Behandelen van aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de contractmanagers en indien nodig andere zorgverleners binnen de keten; Deelname aan verschillende casuïstiek- en overleg momenten.  

Matchpartner

  • Hoofddorp
  • Zzp
  • HBO
  • -