Vacatures

Verpleegkundige medium care

Jij wilt burgers met een verslaving gerelateerd probleem Nieuwe Kansen bieden en hen helpen bij hun herstel? Jij wilt toonaangevend zijn in jouw vakgebied, maar je vindt het tegelijkertijd ook cruciaal dat jouw cliënten, hun naasten en alle collega’s fijn behandeld worden? Dan zoek jij ons, want dat willen en vinden wij ook! Afdeling CD is een crisis-detox afdeling voor een kortdurend verblijf (max. 4 weken) in Vught voor cliënten tijdens het detoxificeren.

Het monitoren van klachten tijdens de detox-fase is de hoofdzaak en de turnover is hoog. We werken in een flexibel, vitaal team waarin een betrokken en nauwe samenwerking belangrijk is en waar verbeteringen en innovaties een belangrijke rol spelen. Je zorgt voor een goede voorbereiding en uitvoering van de opname op de afdeling en weet de cliënt daarmee een goede eerste indruk te bezorgen. Je voert het opnamegesprek, samen met een arts, en inventariseert en rapporteert de gegevens van de cliënt op een zorgvuldige wijze.

Je informeert de cliënt en zijn/haar naasten over onze procedures en afspraken. Je introduceert de cliënt binnen de al aanwezige cliëntengroep en het team en stelt daarmee de cliënt op zijn/haar gemak. Je stelt samen met de cliënt bijvoorbeeld een signaleringsplan en voert dit op systematische en methodische wijze volgens bijbehorende protocollen uit. Je voert verpleegkundige handelingen uit, zoals het meten van vitale functies en het geven van injecties, maar ook het verzorgen van spreekuren en onderzoeken, het afnemen van anamneses en het verstrekken van medicatie,

GHB, methadon of medische heroïne. Je begeleidt en ondersteunt, samen met het team, de cliënt tijdens de diverse fasen van zijn/haar detox proces. Je voert dagelijks gesprekken, ­legt je bevindingen zorgvuldig vast in de rapportage of in de evaluatieformulieren ten behoeve van directe collega’s en andere disciplines. Je behandelt en begeleidt cliënten, motiveert hen, geeft ze vertrouwen en je bent een kei in het observeren van het somatisch en psychiatrisch beeld.

Zo nodig verwijs je door naar een arts en/of psychiater. Je intervenieert in crisissituaties, werkt de-escalerend en hebt daarbij oog voor cliënten en collega’s. Je draagt zorg voor en ziet toe op de handhaving van een adequaat leef-, werk en behandelklimaat waarin iedereen met respect behandeld wordt. Je neemt hierin een voorbeeldrol aan.

Je neemt scherp waar en reageert op bijzonderheden met betrekking tot het gedrag van cliënten. Bijvoorbeeld wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, medicijnen en/of drugs of wanneer ze psychische en/of lichamelijke klachten hebben en zet zo nodig, in overleg met collega’s beleid uit. Je denkt graag mee over kwaliteitsontwikkeling en draagt bij aan verbetering van de behandeling of werkmethodes.

USG People The Netherlands

  • Vught
  • Fulltime
  • HBO
  • 1955 - 1955 p/m