Vacatures

Toetser TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De gemeente Maastricht voert deze regeling uit voor de volgende samenwerkende gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig)

Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. Inmiddels is de TOZO 1 en 2 opgevolgd door TOZO 3 en daarvoor zoeken we extra mensen. Dit ga je doen:

Je toetst vooraf en steekproefsgewijs checklisten, adviezen en beschikkingen op juridische en administratief-technische aspecten alvorens deze definitief zijn. De reikwijdte van het toetsen betreft de werkprocessen van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz, Wet boetes, Minimaregelingen, en desgewenst overige processen binnen SZMH. Je signaleert verbeteringen bij geconstateerde afwijkingen bij het uitvoeren van audits en toetsen en draagt bij aan een verbeteraanpak van de dienstverlening en de toets- en auditwerkstrategie vanuit aangrenzende taakvelden zoals Opleiden en

Trainen en Methoden en Systemen. Je levert een bijdrage aan het opzetten, onderhouden en de werking van de administratieve organisatie. Je beoordeelt concept-besluiten, aan de hand van het interpreteren van bestaand beleid, regelgeving en vakinhoudelijke ontwikkelingen teneinde directe toepassing in de uitvoeringsactiviteiten van SZMH. Je stelt, indien nodig, een terugkoppelingsrapportage op, rekening houdend met het effect van het besluit voor de burger en aandacht voor het lerend effect van de voorgestelde verbetering. Je levert een actieve bijdrage aan het continue proces van kwaliteitsevaluatie en verbetering vanuit wet-technisch en juridische perspectief.

USG People The Netherlands

  • Maastricht
  • Fulltime
  • HBO
  • 2482 - 2482 p/m