Vacatures

technisch operator

Je werkt als operator in dagdienst aan de productie van zachtschuim langblokken. Daarvoor werk je met recepturen, instructies en het schuimprogramma. Je controleert de grondstoffen, je maakt de recepturen aan, doseert, mengt. Je controleert of het juiste besturingsprogramma is ingevoerd en de juiste receptuur gebruikt wordt. Je stelt de machines in of laat dat doen en je controleert of de machine-onderdelen correct werken Je controleert of de grondstoffen juist zijn en in de goede hoeveelheid aanwezig zijn en of de ingestelde parameters kloppen.

Alle noodzakelijk voorbereidingen dien je nog eens na te lopen en je doet de eindcontrole. Het productieproces start en jij bewaakt de procesvoortgang. Je verzamelt voortdurend procesinformatie, analyseert en interpreteert deze en grijpt in indien nodig Je controleert visueel de kwaliteiten van het schuim en beoordeelt afwijkingen van de kwaliteitsnormen Je neemt monsters en laat deze onderzoeken.

Je stelt instellingen bij om de productkwaliteit te behouden of te verbeteren. Je noteert procesafwijkingen en bijzonderheden in een logboek Je houdt zorgvuldig de productadministratie bij en maakt overzichten van kwaliteit en grondstoffenverbruik Je draagt bij aan het eerste lijnsonderhoud van de machines, door het schoonhouden van gereedschappen en apparatuur. Je helpt eventueel bij reparaties.

Je lost kleine storingen zelf op of meldt grotere storingen. Je wisselt kleine onderdelen en voert eenvoudige reparaties zelf uit. Je helpt collega's bij de uitvoering van aan hun opgedragen werkzaamheden. Je houdt toezicht over het hele procesgebeuren. NIeuwe medewerkers worden door jou ingewerkt en begeleidt.

USG People The Netherlands

  • Tiel
  • Fulltime
  • MAVO
  • 2700 - 2700 p/m