Vacatures

Planbegeleider vergunningverlener WABO

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) uit te voeren. Is dit oud nieuws voor jou? Ben je bekend met deze wet en de uitvoering hiervan? Wil jij graag jouw kennis hierover inzetten bij een van onze gemeenten? Dan is deze baan misschien wel iets voor jou!

Lees hieronder wat je precies gaat doen in deze functie. Takenpakket: 1. Toetst en beoordeelt aanvragen en meldingen in het kader van de Wabo juridisch, bouwtechnisch en bouw- en milieukundig; 2. Adviseert met toepassing van bouw(technische) regelgeving; 3. Verleent en weigert omgevingsvergunningen, binnen- en buitenplanse afwijkingen en handelt meldingen af; 4. Integrale begeleiding van ingediende bouwplannen; 5.

Handelt monumenten aanvragen af; 6. Is klantadviseur en zorgt in die rol samen met externe aanvrager voor een kwalitatief goede en complete aanvraag; 7. Is eerste aanspreekpunt en interpreteert Wabo binnen de beleidskaders en adviseert hierover aan collega's; 8. Vertegenwoordigt het bestuursorgaan bij de Commissie voor de bezwaarschriften; 9. Is inhoudelijk coördinerend secretaris van de Welstandscommissie; 10.

Participeert in en voert in- en extern overleg op het vakgebied;

USG People The Netherlands

  • Landgraaf
  • Fulltime
  • HBO
  • 4048 - 4048 p/m