Vacatures

Medewerker Voorzieningen

Een medewerker Voorzieningen bij de gemeente Amsterdam beoordeelt de rechtmatigheid van aanvragen van klanten die aanspraak maken op een minimavoorziening en is verantwoordelijkheid voor de afhandeling en afwikkeling daarvan. Je beantwoordt vragen van klanten indirect middels het klantcontactcentrum, streeft perfectie na, zowel in teamverband als individueel. Omdat de werkzaamheden met name op individuele basis worden uitgevoerd, moet je goed zelfstandig kunnen functioneren. Een medewerker

Voorzieningen is iemand die gestructureerd, planmatig en analytisch te werk gaat. Het bereiken van doelstellingen op de meest efficiënte manier heeft een hogere prioriteit dan de weg er naar toe. Werkzaamheden: neemt aanvragen en declaraties van klanten in behandeling en kent aanvragen toe, wijst ze af, verstuurt hersteltermijnen/verzoeken om informatie en maakt duplicaten aan; toetst aanvragen van collega’s volgens het aanbod en vraagt zo nodig proactief toetswerk op; organiseert zijn eigen caseload en monitort de status van in behandeling genomen aanvragen; onderhoudt contact met de coördinator en klachtencoördinator naar aanleiding van klachten, meldingen en bezwaren; lost klantproblemen via het klantcontactcentrum telefonisch of per e-mail op; beantwoordt vragen van (nieuwe) collega’s op het gebied van (alle) voorzieningen; houdt zich op de hoogte van veranderingen in relevante regelgeving; verricht extra taken die een bijdrage leveren aan het behalen van doelstellingen van de afdeling Armoedebestrijding.

USG People The Netherlands

  • Amsterdam
  • Fulltime
  • HBO
  • 2484 - 2484 p/m