Vacatures

Medewerker Regiebureau

Wij zijn op zoek naar een planner met aantoonbare SQL ervaring, voor op het regiebureau bij onze opdrachtgever. Het Regiebureau GEO beheerst en analyseert de binnenkomende en uitgaande informatiestromen van het GEO Register (GRG) met betrekking tot regelings- en referentiepercelen. Daar waar verschillen worden geconstateerd worden deze vastgelegd in zogeheten kwaliteitsindicatoren (KI’s). Het Regiebureau analyseert deze kwaliteitsindicatoren en deelt deze informatie op efficiënte wijze in om te laten verwerken door medewerkers en geautomatiseerde processen. Daarnaast verschaft het

Regiebureau cijfermatig inzicht, om het management, ketenpartners, specialisten en coaches te informeren over voortgang en werklast. Daarnaast voorziet het Regiebureau in een behoefte om ook duidelijkheid te verschaffen bij (complexe) Adhoc vraagstukken ten aanzien van het GRG, waarbij kennis van inhoud én processen een noodzakelijke voorwaarde is. Het Regiebureau GEO kan worden opgedeeld in een 4-tal kerntaken: 1. Planning &

Rapportage 2. Procesmonitoring 3. Aanspreekpunt ketenpartners op het gebied van voortgang 4. Data-analyse (doorlopend en AD-HOC) Jij zal je voornamelijk bezighouden met het monitoren van de werkvoorraad en de aansturing van de processen. Daarnaast komen er veel vragen binnen van andere specialisten en adviseurs. De bedoeling is dat jij deze zelfstandig kan oppakken.

USG People The Netherlands

  • Assen
  • Fulltime
  • HBO
  • 2903 - 2903 p/m