Vacatures

Gemeente Terugvordering TOZO

Wij zijn op zoek naar een medewerker Terugvordering, verhaal en boete voor de gemeente Roermond. Als medewerker Terugvordering TOZO ga je in gesprek met de ondernemers die een voorschot hebben ontvangen op hun Tozo uitkering. Dit voorschot is achteraf te hoog of onterecht gebleken, waardoor de ondernemer het verschil terug zal moeten betalen. Indien de ondernemer het totale bedrag niet in één keer kan betalen, maak je een passende betaalafspraak. Door de hem of haar hierbij te betrekken, zorg je ervoor dat er wordt afbetaald in een tempo die bij zijn of haar situatie past.

Je weet de juiste afweging te maken tussen het uitvoeren van de wet en het toepassen van maatwerk. Wanneer iemand zich niet houdt aan gemaakte afspraken, stuur je hier ook op aan. Dit voer je allemaal uit door middel van onderstaande werkzaamheden: Beschikkingen, rapportages, beoordelingen en correspondentie opstellen; Procedures, richtlijnen en regelgeving op het terrein van terugvordering, verhaal en boetes uitvoeren;

Data en gegevens voor beleidsuitvoering verzamelen en beheren; Verschillende uitvoeringsprocessen en -procedures bewaken; Administratieve werkzaamheden uitvoeren; Voorlichting geven en informatie verstrekken; Digitale bestanden en systemen beheren; Uitvoering van de boeten, maatregelen, terugvordering en verhaal, inclusief horen en verhoren van cliënten; Eerste vaststelling van verhaal, herberekening;

Verrichten van heronderzoeken debiteuren; Verzorgt het opleggen van betalingsregelingen met cliënten, uitvoering beslagleggingen, inclusief beslaglegging door derden; Signaleren bij het niet nakomen van verplichtingen; Opstellen van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen; Verrichten overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.

USG People The Netherlands

  • Roermond
  • Parttime
  • HBO
  • 2756 - 2756 p/m