Vacatures

BIM Coördinator allround

Standplaats: Schiphol Voor jou is het koppelen van het gebouwmodel en de aspectmodellen en andere programma’s gesneden koek. Als BIM‐coördinator ben je verantwoordelijk voor het proces‐ en systeemtechnisch coördineren van het BIM specifieke aspect van het bouwproces. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en toetsen van het gebouwmodel en het coördineren en afstemmen van het BIM‐proces en het genereren van informatie voor de productie. Als

BIM‐coördinator leg je verantwoordelijkheid af aan de Teamleider BIM. Daarnaast combineer je je taken veel met die van de modelleur. Je hebt ook nauw contact met de projectleiders, engineers, werkvoorbereiding, uitvoering, en extern samenwerkende partijen. Taken en verantwoordelijkheden: Het samenstellen van het gebouwmodel, opgebouwd uit de samenvoeging van de verschillende aspectmodellen van de verschillende disciplines betrokken bij het bouwproces met behulp van bepaalde structuur, protocollen en programma’s (probleemanalyse, creativiteit, plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit). Toetsen van het gebouwmodel aan de doelen, randvoorwaarden en

BIM gerelateerde protocollen (probleemanalyse en oordeelsvorming). Toetsen van de verschillende aspectmodellen op consistentie en signaleren van tegenstrijdigheden en onvolledigheden (clashes, ILS) (probleemanalyse en oordeelsvorming) Opstellen van voorstellen voor aanpassingen en bespreken en overleggen hierover met de betrokken aspectadviseurs (samenwerken, creativiteit, schriftelijke communicatie, overtuigingskracht). Bewaken van de uitvoering van aanpassingen in aspectmodellen (voortgangsbewaking).

Opstellen van tussentijdse voorstellen voor aanpassing van de inrichting van het gebouwmodel (schriftelijke communicatie, overtuigingskracht, creativiteit). Genereren van grafische output en (alfa)numerieke output ten behoeve van de productie (plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit).- Controleren, bewaken en sturen van het B

IM‐proces met behulp van tools (leidinggeven, plannen en organiseren, voortgangsbewaking). Betrokken medewerkers en partijen coachen en begeleiden bij de implementatie en toepassing van BIM (samenwerken, coachen, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit).

USG People The Netherlands

  • Luchthaven Schiphol
  • Fulltime
  • HBO
  • 5500 - 5500 p/m