Vacatures

Verzorgende IG gespecialeerde zorg 24-32 uur

De afdeling “Blijf je naast me staan als ik zelf niet weet waarover ik bang of boos ben.” De laatste jaren neemt de complexiteit van de zorg voor bewoners met dementie in het verpleeghuis toe. Dit komt voornamelijk omdat bewoners in een later stadium van de dementie verhuizen, vaak in de vorm van een crisisopname als thuis onhoudbare situaties ontstaan. Hierdoor is er vaker sprake van (ernstig) probleemgedrag, omdat men zich niet meer kan verhouden tot veranderingen. Binnen de locatie in

Doetinchem ontwikkelt zich een nieuwe woning / afdeling specifiek gericht op bewoners met dementie in combinatie met probleemgedrag. Voor deze woning starten we een nieuw team waar we een veilige omgeving en zorg op maat bieden zodat bewoners uiteindelijk weer terug kunnen keren naar een reguliere woning. “Kan ik erop vertrouwen dat je ervoor me bent ook als het moeilijk wordt?” De afdeling richt zich op gespecialiseerde zorg voor mensen waarbij je multidisciplinair samenwerkt en met elkaar zoekt naar een passende behandeling.

De zorg voor structuur en de juiste benadering draagt bij aan het herstel van het gewone leven. Samen met je team ontwikkel je de expertise op het gebied van het begeleiden van mensen met dementie en probleemgedrag. De kern van de behandeling is dat structuur bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van de bewoner. Flexibiliteit en maatwerk is hier belangrijk in.

Dagbesteding zal afgestemd worden op de individuele bewoner en zal variëren in de tijd per bewoner en op de woning. De zorg is gericht op observeren en behandelen. Een greep uit jouw werkzaamheden Als verzorgende verleen je dementiezorg, in lijn met het opgestelde zorgplan. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, signaleert veranderingen en onderneemt hier actie in. De kwaliteit van leven van de bewoner staat voorop.

Samen met het multidisciplinaire team en de naasten onderzoek je welke interventies passend zijn voor de individuele bewoner. Verder ben je verantwoordelijk voor een correcte informatieoverdracht.

Start People

  • Doetinchem
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -