Vacatures

Verpleegkundige in de wijk regio Arnhem

De verpleegkundige werkt op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn waarbij men zich richt op de zorg en ondersteuning van de individuele cliënt. Heeft te maken met verwijzers, leidinggevende en collega’s. Daarnaast worden de werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd in minder stabiele situaties waarbij sprake is van meer intensieve zorg en begeleiding. Kern van de functie: Uitvoeren van verplegende en verzorgende taken, tevens het geven van psychosociale begeleiding bij thuiswonende cliënten. Situatieschets:

Het wijkteam bestaat uit (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. De verpleegkundige coördineert de zorgverlening van de cliënt en stemt af met zorgverleners buiten de eigen organisatie, zoals huisarts en gemeente. Cliënten zijn over het algemeen (chronisch) zieken, gehandicapten en ouderen. Taken/ verantwoordelijkheden in hoofdlijnen: Eerst Verantwoordelijke Zorgverlener(

EVZ-) taken; uitvoeren van verpleging, verzorging en begeleiding; geven van algemene voorlichting, instructies en verpleegkundige adviezen; verrichten van overige werkzaamheden.

Start People

  • Arnhem
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -