Vacatures

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Op hoofdlijnen houd je je bezig met het screenen en globaal indiceren van cliënten op de noodzaak van acute en/of reguliere GGZ hulp en bied je acute hulpverlening in psychosociale/psychiatrische crisissituaties. Er is sprake van (acute psychiatrie/crisisinterventie) gedurende 7 x 24 uur, eventueel gevolgd door een kortdurende intensieve behandeling. Je participeert in het Intensive Home Treatment team (I

HT) en komt dus ook bij de patiënt aan huis. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige heeft een poortwachtersfunctie voor de kliniek. Aan de afdeling zijn in principe geen bedden verbonden. Om die reden zal nauw worden samengewerkt met de overige afdelingen in de kliniek. Er wordt vol ingezet op herstelondersteunende zorg. Het takenpakket van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige zal bestaan uit drie onderdelen : De crisisdienst concentreert zich op de crisisbeoordeling binnen en buiten locatie de

Stadhouder/Schiedam. Na doorverwijzing wordt de patiënt gezien waar het kan, hetzij thuis, op het politiebureau of na binnenlopen in de kliniek. Het Intensive Home Treatment team (IHT) biedt intensieve behandeling aan patiënten om zo mogelijk opname te voorkomen. Uitgangspunt is dat herstel thuis voorspoediger verloopt en dat de patiënt zijn rol in de thuissituatie behoudt. De

Acute Dagopvang (ADO) biedt een behandelaanbod voor patiënten ter voorkoming van opname in de kliniek, gericht op het herstellen van het evenwicht. Naast een beperkt therapiedeel is ruimte voor activiteiten op het gebied van sport, creativiteit en ontspanning.

Start People

  • Amsterdam
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -