Vacatures

Regiebehandelaar

In deze functie van GZ Psycholoog alias Regiebehandelaar ben inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling aangaande de jeugdige. Binnen het multidisciplinair team ben jij de spin in het web en waarborg je de integraliteit en de kwaliteit. De GZ Psycholoog oftewel Regiebehandelaar toetst of de verschillende activiteiten en interventies binnen het behandelproces op elkaar zijn afgestemd en passen binnen het plan. Ook geef je individuele therapie aan de jongeren en coacht werkbegeleiders en behandelcoördinatoren.

Tevens draagt de Regiebehandelaar K&J bij aan de doorontwikkeling van behandelprogramma’s en het beleid. De doelgroep betreft 24-uurs zorg aan jongeren met complexe (gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Onder de hoede van de GZ Psycholoog / Regiebehandelaar vallen jongeren vanaf 10 jaar met een I

Q van tenminste 80% en intrapsychische problematiek De jeugdzorg van De Hoenderloo Groep richt zich op jongeren van 10 tot 18 jaar met (in aanleg) een IQ van minstens 80 en onderliggende intrapsychische problematiek waaruit ernstige gedragsproblemen ontstaan. In een unieke, veilige omgeving wordt een programma op maat geboden dat wonen, onderwijs, beh andeling en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt. Als

GZ Psycholoog kun je in deze setting je hart ophalen omdat er een zeer groot scala aanwezig is ten behoeve van de jeugd; je kunt hierin alles aanbieden. Er is veel mogelijk ook omdat er intern een sterke ambitie bestaat.

Start People

  • Apeldoorn
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -