Vacatures

Psychiater I 8 uur p/wk I zzp I vast I Uithuizen

Onze opdrachtgever is op zoek naar een psychiater die een echte teamplayer is en zich op zijn plaats voelt in een multidisciplinair team. Hierbij hanteert onze opdrachtgever een herstelgerichte benadering boven het medisch model. Dit betekent praktisch gezien dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de cliënt en het team als geheel. Het doel van herstel is dat de cliënt met zijn specifieke mogelijkheden weer een bevredigend leven opbouwt en daarbinnen zijn beperkingen accepteert en er mee om leert gaan zoals hij dat tijdens de behandeling heeft geleerd. Onze opdrachtgever is een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is.

Ze zoeken dan ook iemand die graag met de schoenen in de modder staat met levenservaring, praktische- en theoretische bagage en die kan pionieren en ondernemerszin heeft. Daarnaast wordt creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd om te voldoen aan de hulpvraag van onze doelgroep. Functie inhoud Je bent regiebehandelaar, afhankelijk van de aard en de ernst van de comorbide problematiek. Doorgaans is de verslavingsarts regiebehandelaar.

Verrichten van psychiatrische consulten: aanvullende verhelderende diagnostiek, psychotherapeutische e/o farmacotherapeutische follow-up, i.s.m. het multidisciplinaire behandelteam Je levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van zorg Je levert jouw aandeel in de bijscholing/ deskundigheidsbevordering van het team Je levert een persoonlijke bijdrage aan intervisie

Je neemt deel aan het MDO, teamvergaderingen e.a., adviseert hierbij het team Je verricht de bijbehorende administratieve werkzaamheden

Start People

  • Groningen
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -