Vacatures

Projectleider I COA I HBO/WO

Voor het COA (Centraal Orgaan opvang voor Asielzoekers) zijn wij op zoek naar een Projectleider. Heb jij ervaring als Projectleider en beschik jij over overtuigingskracht en uitstekende netwerkvaardigheden? Ben jij HBO geschoold en heb jij ervaring met complexe, omvangrijke projecten? Dan zoeken wij jou! Wij hebben 1 FTE openstaan voor 36 uur per week. COA bied jou een dienstverband met de mogelijkheid om te werken tot en met 19-11-2020 (afhankelijk van jou functioneren + duur project). Dat

COA een mooie werkgever is om bij te werken blijkt wel uit hetgeen dat COA in de top 10 staat van beste werkgevers via Indeed. De sterke toe- en afname van de asielinstroom in de afgelopen jaren heeft het asielsysteem en het politieke en maatschappelijke draagvlak daarvoor onder druk gezet. Tegen deze achtergrond, en met het oog op het blijvend stimuleren van innovatie, gaat het COA via pilots experimenteren met (nieuwe) vormen van gedeeld gebruik. Dit gebeurt (onder meer) binnen het

AMIF-project ‘Flexibele maatschappelijk verankerde opvang’ (AMIF-FLO). Er is er een duidelijke overlap met initiatieven uit het heden en verleden. Meest recent met gedeeld gebruik met jongeren in Nijmegen Stieltjesstraat en in Utrecht Einsteindreef. Deze initiatieven bieden een mooie basis om verder op te bouwen. Het project loopt tot en met november 2020. In deze periode worden op verschillende operationele

COA-locaties pilots uit gevoerd van minimaal 1,5 jaar. Het project biedt veel ruimte om de pilots passend te maken aan de situatie op de locatie en in de gemeenten. De verwachting is dat dit soort concepten kunnen bijdragen aan het vergroten van de flexibele opvangcapaciteit, het versterken van de integratie en participatie van COA-bewoners en het maatschappelijke draagvlak (in de directe omgeving van de locatie) voor asielopvang vergroten. In hoeverre hiervan sprake is in de praktijk wordt gedurende de looptijd van de pilots in kaart gebracht door een extern onderzoeksbureau.

Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de uitvoerbaarheid van de concepten en de effecten hiervan op de COA-bewoners, betrokkenen en omgeving. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en opleveren van het project volgens de geldende projectsystematiek. Jij werkt samen met en geeft leiding aan de projectsecretaris en stuurt het projectteam aan;

Jij draagt zorg voor de voortgangsrapportage en de projectadministratie, zowel naar interne als naar externe partijen; Jij bewaakt de business case, de scope en de toleranties van het project, en stuurt waar nodig bij; Jij adviseert de unitmanager ten aanzien van mogelijke aanpassingen van het beleid met betrekking tot het projectgebied en aangrenzende beleidsgebieden; Jij draagt zorg voor evaluatie van het project en adviseert de unitmanager ten aanzien van vervolgprojecten;

Start People

  • 's-gravenhage
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -