Vacatures

Operator

Als operator ga je je bezighouden met de volgende taken: Voorbereiden van het productieproces. Je neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Je raadpleegt de productiegegevens (incl. planning) en wisselt product- en procesgegevens uit met collega's; Bedienen van apparatuur. Je brengt de apparatuur in werking en je reageert proactief op signalen in de procesapparatuur en stuurt tijdig bij indien nodig; Bewaken van het procesverloop.

Je verzamelt, analyseert en interpreteert de productiegegevens en trekt conclusies. Daarbij houd je rekening met de keten. Je draait zelfstandig mee en bent verantwoordelijk voor de behaalde capaciteit. Bij afwijkingen grijp je in door onmiddelijk actie te ondernemen. De productiegegevens, eventuele afwijkingen en ondernomen acties leg je vast. Je toont waar mogelijk initiatief voor het in gang zetten van een verbetertraject; Bewaken van de planning.

Je bewaakt de planning en je houdt toezicht op uit te voeren werkzaamheden. Je zorgt dat de werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Je signaleert, communiceert en rapporteert afwijkingen aan betrokkenen en stelt in overleg de planning en/of werkverdeling bij; Begeleiden en instrueren van collega's. Je begeleidt medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden. Je stimuleert collega's om te werken volgens procedures en richtlijnen en spreekt ze aan op hun gedrag/werkhouding. Eventueel doe je dit in overleg met je teamleider.

Regels en procedures. Je werkt conform de regels en voorschriften m.b.t. veiligheid, kwaliteit, HACCP, BRC, hygiëne en milieu.

Start People

  • Wezep
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -