Vacatures

Onderhoudsmonteur Elektro / WTB

Voor een kunststofverwerkend bedrijf in Standdaarbuiten zijn we op zoek naar een allround onderhoudsmonteur met nadruk op het electrotechnische werk. Doel van de functie: Ombouwen/ instellen van productiemachines, verrichten van preventief en curatief onderhoud, nieuwbouw-/ uitbreidingswerkzaamheden op werktuigbouwkundig / mechanisch en elektro-technisch gebied. Alsmede algemeen voorkomende werkzaamheden op civieltechnisch gebied, zodanig dat de bedrijfszekerheid en de veiligheid gewaarborgd wordt. Preventief

Onderhoud Uitvoeren van periodieke inspecties aan mechanisch / werktuigbouwkundig/ elektrotechnische deel van productie-installaties en utilities, zodanig dat onveilige situaties tijdig worden onderkend en preventieve reparaties uitgevoerd kunnen worden. Hiertoe o.m.: beoordelen van de staat van onderhoud aan de hand van controlelijsten en noteren van bevindingen herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit direct mogelijk is rapporteren van bevindingen met vermelding van aard en ernst uitvoeren van reparaties voortvloeiend uit inspecties, op daartoe geplande tijden. Correctief

Onderhoud Verhelpen van storingen aan de hand van ontvangen meldingen uit productie, zodanig dat werkzaamheden veilig kunnen worden hervat en stagnatie tot een minimum beperkt blijft. Hiertoe o.m.: lokaliseren van storingen i.c. storingsoorzaken vaststellen of specialistische kennis ingeschakeld moet worden beoordelen van aard en omvang en vaststellen of direct repareren noodzakelijk c.q. mogelijk is uitvoeren van "noodreparaties", desgewenst in overleg met leidinggevenden uitvoeren van reparaties binnen op daartoe geplande tijden en op basis van voorbereide opdrachten doen van voorstellen aan leidinggevende ter verbetering van technische situaties. Productwissels:

Volgens planning ombouwen, instellen,en bijstellen van machines, zodat de productieorders volgens gestelde orderspecificaties kunnen worden uitgevoerd, hetgeen onder meer inhoudt: inbouwen en ombouwen van matrijzen volgens voorschrift controleren van de juiste werking van installatie en kwaliteit van de producten in samenwerking met operator en zonodig kwaliteitscontroleur opsporen en oplossen van technische en processtoringen. Modificaties/

Continue verbeteren Uitvoeren van (delen van) modificatie-, uitbreidings-, revisie- en nieuwbouwwerkzaamheden conform in werkopdrachten vermelde specificaties. Assisteren bij door leveranciers(derden) uit te voeren werkzaamheden m.b.t. het in bedrijf stellen en uittesten van nieuwe installaties, teneinde de installatie optimaal te laten verlopen en vertrouwd te raken met de schematische opbouw/ werking en onderhoudstechnische aspecten.

Start People

  • Standdaarbuiten
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -