Vacatures

Monteur, reparatie / onderhoud

In een toegewijd team van monteurs ga je zelfstandig reparaties uitvoeren aan verschillende typen vliegtuigcomponenten, waaronder verschillende soorten brandblussers, zuurstofcilinders en –regelaars en zuurstofmaskers. Daarnaast is onze opdrachtgever bezig om het produktenpakket uit te breiden, waardoor in de toekomst nieuwe componenten tot het takenpakket kunnen gaan behoren. Wat ga je doen? Onderhoud / revisie –

Het aftappen van gassen uit drukvaten en met behulp van het machinepark filteren, regenereren, verpompen en afvullen in opslagcilinders. – Het demonteren van drukvaten en ventielen. – Het uitvoeren van inspecties, keuringen en reparaties aan drukvaten. – Het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan alle voorkomende veiligheidsapparatuur. – Het verzorgen van alle (interne) logistieke handelingen die hierbij horen.

Administratie – Bijhouden van de verrichte reparaties, te gebruiken materialen en keuringsgegevens in een geautomatiseerd onderhoudssysteem (ERP pakket). – Bijhouden van uren- en materiaalverantwoording. Communicatie – Gebruiken van meerdere vreemde talen (Engels is een must, Duits een nice to have). – Overleggen over de voortgang van het werk met andere onderhoudsmonteurs. –

Uitwisselen van gegevens met andere onderhoudsmonteurs. – Rapporteren van afwijkingen. Verantwoordelijkheid – Werkzaamheden uitvoeren volgens de CMM – Tijdig signaleren van ongewenste situaties die met het oog op de wetgeving waaronder Hugen valt ook strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben en van       afwijkingen van afgesproken procedures en instructies. – Het signaleren wanneer meetmiddelen uit de kalibratie lopen.

Start People

  • Duiven
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -