Vacatures

Meewerkend voorman Logistiek

Doel van de afdeling: Het op een correcte en vlotte wijze aansturing geven aan het proces en de medewerkers op de vloer binnen de verschillende fases van een site. Doel van de functie: Zorgdragen voor het op een juiste en tijdige wijze verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op de vloer binnen de verschillende fases van de warehouse met als doel de opdrachten van klanten zo optimaal mogelijk uit te voeren tegen de juiste inzet van personeel en materiaal Organisatorische positie:

Rapporteert aan de Shift Leader Verantwoordelijkheden: Is verantwoordelijk voor het interne logistieke proces en de coördinatie van de logistieke activiteiten van één shift op de vloer. Stuurt operationeel, in overleg met de Shiftleader, alle medewerkers op de vloer met betrekking tot de dagelijkse activiteiten. Lost knelpunten op die ontstaan vanuit het dagelijkse proces. Schakelt voor specifieke werkzaamheden een specialist in en escaleert naar de leidinggevende indien noodzakelijk.

Geeft procesopdrachten aan het team op de vloer af. Bewaakt dat het laad- en losproces foutloos en conform afspraken verloopt en onderneemt indien noodzakelijk passende maatregelen. Stemt frequent met de Shiftleader af in verband met de aansluiting van het operationele laad- en losproces en de planning. Signaleert afwijkingen en knelpunten, informeert de

Shiftleader hierover, stemt maatregelen af waar nodig en voert deze uit. Bewaakt, beheert en ziet toe op een correcte inzet en gebruik van intern equipment. Registreert en meldt uitgevoerde VAL activiteiten. Verzorgt dagelijks een correcte overdracht naar de Meewerkende Voorman van de volgende shift. Coacht en traint de medewerkers vakinhoudelijk ten behoeve van het verbeteren van hun functioneren. Behandelt de klachten die worden ontvangen op het gebied van uitvoering van de opdrachten.

Is continue gericht op mogelijkheden om verbeterprocessen en kostenbesparingen te realiseren binnen het eigen team en draagt hieromtrent mogelijkheden en informatie aan. Is verantwoordelijk voor een nette en schone werkomgeving. Meldt onveilige situaties, risico’s en (bijna) ongevallen via de juiste procedure. Houdt zich aan de van toepassing zijnde procedures en instructies, zoals op het gebied van voedselveiligheid,

HACCP, Arbo, Veiligheid, Milieu en Kwaliteit.

Start People

  • Bergen op zoom
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -