Vacatures

Huismeester I COA I 32-36 uur I VCA I NEN 3140

Voor het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) zijn wij op zoek naar een huismeester! Het betreft een vacature voor 1 FTE voor 32 tot 36 uur in de week. De locatie is in Amsterdam.Dat werken bij het COA leuk is, blijkt wel uit de notering van het COA in de top 10 van beste werkgevers van de vacaturesite Indeed! Als huismeester draag je zorg voor het onderhoud van gebouwen, terrein en installaties op de opvanglocatie. Je bent verantwoordelijk voor de huisvesting bij instroom, doorstroom of uitstroom van de asielzoekers.

Je draagt zorg voor de operationele planning van het onderhoud op de locatie en je hebt overzicht over de werkzaamheden. Je controleert de schoonmaak, groenvoorziening en afvalverwerking aan de hand van het contract. Je voert Arbo-gerelateerde werkzaamheden uit, zoals onderhoud en installatie van veiligheidsmiddelen en Arbo voorschriften op de werkplek.

Je signaleert spanningen en onrechtmatigheden op de locatie en onderneemt daarop passende actie. De volgende werkzaamheden zijn op de huismeester van toepassing: 1. Onderhoud en schoonmaak Jij ontvangt, signaleert en rapporteert storingen over alle facilitaire zaken op de locatie; Jij coördineert en voert onderhoudswerkzaamheden, groenvoorziening en –onderhoud en afvalverwerking uit; Jij controleert schoonmaakwerkzaamheden, werkzaamheden in de groenvoorziening en -onderhoud en afvalverwerking op de afspraken als vermeld in de onderhoudscontracten en volgens de

ABC lijst. 2. Veiligheid en leefbaarheid Jij levert een bijdrage aan het locatiesluitplan en voert het dagelijks beheer uit; Jij stelt het sleutelplan op en beheert deze; Jij voert, in samenwerking met de woonbegeleider, hygiënische en technische controles uit in de bewonersverblijven; Jij signaleert misstanden, spreekt de bewoners aan op hun gedrag;

Jij verricht inspecties ten aanzien van installatie en onderhoud van veiligheidsmiddelen en controleert op legionella. 3. Inrichting en huisvesting Jij houdt je bezig met het bouwtechnisch huisvesten van bewoners bij in-, door- en uitstroom op de locatie; Jij draagt zorg voor de inrichting van de kantoren en bewonersgebouwen op de locatie; Jij stelt de operationele planning op en realiseert de zaken die vanuit de unit huisvesting worden aangestuurd.

Voert Arbo gerelateerde taken uit aan de werkplekken. 4. Bewoners Jij overlegt met collega’s over ontwikkelingen rondom bewoners en de locatie; Jij begeleidt bewoners bij de uitvoering van werkzaamheden; Jij signaleert gedrag van bewoners en intervenieert daarop richting collega’s en bewoners. 5. Administratie

Jij plaatst volgens de richtlijnen bestellingen in digitale systemen; Jij registreert de gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en signalen met betrekking tot bewoners.

Start People

  • Amsterdam
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -