Vacatures

Gedragsdeskundige I COA I Parttime

Voor het COA zijn wij per direct op zoek naar een gedragsdeskundige op de locatie AMV (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) in Den Helder. De gedragsdeskundige ressorteert hiërarchisch onder een Manager Bijzondere Opvang. Het doel van de functie is het bijdragen aan een adequate begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). De werkzaamheden van de gedragsdeskundige zijn: Ondersteunt de medewerkers amv-opvang in het begeleiden van amv met probleemgedrag en het bieden van maatwerk.

Screent de dossiers van amv op kwaliteit en adviseert over de begeleidingsaanpak, daarbij aansluitend op de ontwikkelingsfase van de amv. Bevordert de deskundigheid van medewerkers amv-opvang onder meer door het geven van voorlichting over probleemgedrag, het opdoen van nieuwe inzichten wat betreft de begeleiding en het evalueren wat in het verleden is ingezet. Ondersteunt medewerkers amv-opvang bij het opstellen van plannen van aanpak, rapporteren en het inzichtelijk maken van de inhoud van de begeleiding en effecten daarvan.

Adviseert bij ernstige calamiteiten of zorgwekkende situaties over de aanpak. Neemt op afroep deel aan het multidisciplinair team. Analyseert incidenten en trends, geeft voorlichting hierover en doet aanbevelingen ter verbetering aan de manager en de medewerker amv opvang. Signaleert hiaten in het begeleidingsaanbod en doet verbetervoorstellen aan de manager.

Levert input en ondersteunt bij het verder ontwikkelen en toepasbaar maken van de amv-methodiek. Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie. Registreert gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen en rapporteert aan de manager over de voortgang.

Start People

  • Den helder
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -