Vacatures

Gedragsdeskundige I COA I 32 - 36 uur I Drachten I

Als gedragsdeskundige ga je werken voor unit Noord van het COA. Dit omvat 2 locaties in Drachten, 1 locatie in Hoogeveen en 1 locatie in Ter Apel. Het gaat voornamelijk om locaties waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) verblijven, maar ook om een extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl). De gedragsdeskundige is werkzaam op alle vier verschillende locaties. Onderstaande taken behoren tot de werkzaamheden van de gedragsdeskundige: Het ondersteunen van de medewerkers tijdens intensief behandel- en begeleidingstraject van asielzoekers die probleemgedrag vertonen;

Het bevorderen van de deskundigheid van medewerkers. Onder meer door het geven van voorlichting en het opdoen van nieuwe inzichten wat betreft de begeleiding en het evalueren daarvan; Bewaken van de voortgang van de lopende behandel- en begeleidingstrajecten en stuurt waar nodig bij; Ondersteunen van medewerkers bij het opstellen van plannen van aanpak, rapporteren en het inzichtelijk maken van de inhoud van de begeleiding en effecten daarvan;

Adviseren bij ernstige calamiteiten of zorgwekkende situaties over de aanpak; Op afroep deelnemen aan het multidisciplinair team; Analyseren van incidenten en trends, geeft voorlichting hierover en doet aanbevelingen ter verbetering; Signaleren van hiaten in het begeleidingsaanbod en doet verbetervoorstellen aan de manager.

Start People

  • Groningen
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -