Vacatures

Fulltime I Werkvoorbereider I MBO I ICT I Huis ter

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider. Heb jij een afgeronde opleiding binnen het vakgebied ICT? Beschik jij over goede communicatieve en sociale vaardigheden en heb jij ervaring met administratieve systemen? Dan ben jij de kandidaat voor deze functie! Wij zoeken voor locatie Huis ter Heide 1 Werkvoorbereider voor de periode van z.s.m. met een opdrachtduur van 12 maanden. Als

Werkvoorbereider heb jij de volgende taken: Jij accepteert, in overleg met aanvrager, standaardopdrachten betreffende één of enkele ICT-producten die zijn toegewezen, door: Het aannemen van opdrachten door deze te selecteren uit het opdrachtensysteem; Het toetsen van de behoefte van de aanvrager aan de gegevens uit het opdrachtensysteem en het vaststellen van de aard van opdrachten; Het met de aanvrager bespreken van de technische specificaties, logistieke zaken en installatie-en opleverdata;

Het vastleggen van alle gegevens met betrekking tot de opdrachten in het opdrachtensysteem; Het ondersteunen bij het (zonodig) op locatie gedetailleerd op de hoogte stellen van de technische situatie en de aanwezige voorzieningen; Het informeren van de aanvrager over zaken die zij zelf moeten regelen (licenties, technische voorzieningen e.d.). Jij bereidt in technische en logistieke zin standaardopdrachten voor betreffende één of enkele

ICT producten en begeleidt deze, door: Het zich op de hoogte houden van de capaciteiten van de beheerder/medewerker ICT, kengetallen, prijzen per product, aanvragergegevens, magazijnvoorraden, e.d.; Het bepalen van de voor de opdrachten benodigde capaciteit per werk- en skillsoort; Het reserveren/afstemmen van de vereiste capaciteit met betreffende Planner decentraal en

Unitmanager; Het een en ander vastleggen in projectplannen en werkinstructies; het bepalen van benodigde materialen en het reserveren van deze bij het magazijn; Het aansturen van de toegewezen beheerders ICT, het indelen van de werkzaamheden en geven van werkinstructies; Het bewaken van de voortgang van de opdrachten gezamenlijk met de Planner decentraal, waarbij functionaris de Planner decentraal aanspreekt op de voortgang;

Het, met het oog op de voortgang van opdrachten, waar nodig coördinerend en afstemmend optreden ten aanzien van technische en logistiek zaken, alsmede ten aanzien van verschillen tussen opdrachten en werkverwachting van de aanvrager; Het voorleggen van knelpunten met oplossingsalternatieven aan de Unitmanagers en Planner decentraal; Het geven van richtlijnen en adviezen aan de aanvrager omtrent het gebruik van de geïnstalleerde apparatuur en systeemprogrammatuur betreffende één of enkele I

CT-producten; Het verzorgen van de oplevering van de opdrachten, conform de overeengekomen specificaties en gestelde normen. Jij werkt administratief uitgevoerde opdrachten af en verricht nazorg, door: Het inbrengen van de gegevens van uitgevoerde opdrachten in het opdrachtensysteem; Het opstellen en registreren van technische installatiegegevens van opdrachten; Het, in opdracht van de klachtendesk, mede analyseren en verhelpen van klachten; Het zo nodig adviseren over te treffen modificaties of maatregelen betreffende één of enkele

ICTproducten.

Start People

  • Amsterdam
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -