Vacatures

Financieel Administratief Medewerker

Verwerken van inkoopfacturen in het geautomatiseerde systeem door deze te matchen met de inkooporder. Contact met leverancier bij onduidelijkheden; Uitvoeren van administratieve afhandelingen omtrent aanmaningen en eventueel foutieve facturen; Opstellen van contracten voor klanten; Gereedmelden van onderhoud door op een juiste manier gegevens in het systeem te verwerken naar aanleiding van een werkbon, onderhoudspapieren, ingevulde checklisten e.d.; Beoordelen van de werkbon door te checken of het garantie is en eventueel bepalen van meer- en minderwerk teneinde de juiste factuur samenstellen.

Onduidelijkheden checken bij Coördinator; Opstellen van pro-forma facturen, ter goedkeuring voorleggen van de klant, opvolgen hiervan en definitief maken; Bespreken van openstaande disputen; Crediteren van facturen en deze doorsturen naar de Financiële Afdeling;

Bespreken uit te voeren werkzaamheden, status en problemen met de direct leidinggevende; Overleggen met Financiële Administratie over inkooporders en disputen; Contacten met leveranciers en interne klanten over inkoopfacturen en aanwerwante zaken; Correct be- en verwerken van financiële gegevens; Zorgdragen voor een tijdige, juiste en volledige verwerking en registratie; Naleven van administratieve prcedures en voorschriften; Naleven van (fiscale) wet- en regelgeving op eigen vakgebied;

Betrouwbaarheid van financiële gegevens op eigen vakgebied.

Start People

  • Oirschot
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -