Vacatures

COA: parttime Medewerker Extra Begeleiding en Toezicht

Ben jij niet snel van je stuk gebracht? Sta jij stevig in je schoenen? Dan zoeken wij jou! Voor het Centraal Orgaan Asielzoekers in Amsterdam zijn wij op zoek naar Medewerkers Sociale Hulpverlening. Als Medewerker Extra Begeleiding en Toezicht Locatie (EBTL) ben je verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers met overlast gevend en onaanvaardbaar gedrag. Je draagt zorg voor de dagelijkse opvang en zorgt voor een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat. Je observeert, signaleert, handelt preventief en de-escaleert spanningsvolle- en conflictsituaties op de locatie.

Daarnaast intervenieer je op onacceptabel gedrag van de bewoner en pleegt crisisinterventies bij acute situaties. Voor de bewoners stel je individuele begeleidingsplannen op. Je begeleidt hen bij deelname aan het verplichte programma, zodat de asielzoeker na verblijf beter weet hoe zich te gedragen op een C

OA-locatie en in de Nederlandse maatschappij. Als onderdeel van het programma organiseer en geef je uitvoering aan voorlichting, training, sport en groepsactiviteiten. Je begeleidt terugplaatsing van de bewoner naar de reguliere opvang, adviseert over de verdere begeleiding en verzorgt dossieroverdracht. In de EBTL locatie worden asielzoekers geplaatst die overlast geven op de opvanglocaties waar ze verblijven. Het gaat bijvoorbeeld om herhaaldelijk agressief gedrag, het aanrichten van vernielingen en het discrimineren of bedreigen van medebewoners en/of medewerkers.

De overlastgevers worden in de EBTL geplaatst om hen enerzijds te confronteren met hun gedrag en dit bij te stellen, en anderzijds om de veiligheid en rust te borgen op de locatie waar ze eerst verbleven. Op de EBTL geldt een sober en strikt regime, met dagelijkse in-huisregistratie. Bewoners volgen een verplicht programma aan activiteiten met als doel positieve beïnvloeding van gedrag.

Na een verblijf van in beginsel drie maanden keert de bewoner terug naar de locatie van herkomst.

Start People

  • Haarlem
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -