Vacatures

CNC-frezer, Hydro, 3 ploeg

Als CNC-frezer ben je verantwoordelijk voor: Het zelfstandig uitvoeren van machinaal verspanende werkzaamheden (met name frezen) met inachtname van juiste veiligheid, productiviteit en kwaliteit. Je draagt zorg voor het uitvoeren van de voorgeschreven administratieve handelingen en kwaliteitscontrole. Je bentverantwoordelijk voor de orde, netheid en veiligheid rondom de eigen werkplek. Dient de werkzaamheden uit te voeren conform Arbo-richtlijnen, - procedures en werkvoorschriften zoals vermeld in het

Arbohandboek en de ‘standard practices’. Je taken zijn; Het zelfstandig kunnen bedienen van een aantal CNC gestuurde verspanende machines dan wel het verrichten van overige afdelingstaken. Het zelfstandig ombouwen, gereedschap wisselen en afstellen van de machine c.q. werkplek, bijvoorbeeld de nulpunt instellingen. Bijhouden van machinegebonden administratie.

Controleert bewerkte producten op maatvoering en kwaliteit (toleranties vereenkomstig de ISO TS eisen) en verricht de daarmee samenhangende administratieve handelingen (o.a. invullen SPC-kaarten). Werkt mee aan overleg voor verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid en productiviteit.

Start People

  • Drunen
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -