Vacatures

Casemanager I Begeleider asielzoekers I COA I Parttime

Voor het COA zijn wij op zoek naar een Casemanager in Den Helder. Het is een functie voor 32-36 uur in de week en de start is zo spoedig mogelijk. Jij begeleid de bewoners: Jij voert toekomstgerichte coachings- en begeleidingsgesprekken met de asielzoeker. Jij ondersteunt asielzoekers bij het realiseren van een plan voor terugkeer of inburgering. Jij stimuleert en activeert bewoners door middel van individuele methodische agogische gesprekstechnieken tot zelfstandigheid en activiteit tijdens opvang en beëindiging opvang. Jij stelt, indien wenselijk met de bewoner, begeleidingsplannen op basis van de diagnose van belemmerende en bevorderende factoren ter bevordering van de kracht van de asielzoeker.

Jij voert (slecht nieuws-)gesprekken met bewoners bij beslissingen in de asielprocedure en de beëindiging van de opvang, verwijst door naar welzijns- en gezondheidsinstanties op locatie of daarbuiten en zorgt voor nazorg. Jij adviseert en informeert de locatiemanager en manager diensten over de voortgang en afspraken in casussen binnen de keten

Management en samenwerking: Jij bewaakt de juridische aspecten van de asielprocedure en de informatieketen ten behoeve van de asielzoeker, COA collega’s en ketenpartners. Jij signaleert lacunes in de procedures en adviseert over verbeteringen. Jij verstrekt, als dossierhouder, kennis en informatie aan C

OA collega’s en ketenpartners. Stemt waar nodig af of werkt samen. Jij verwijst door naar collega’s op woongebied en externe organisaties op het gebied van terugkeer, scholing, zorg en welzijn. Jij consulteert en adviseert COA collega’s en locatiemanagers, partners in de keten ten aanzien van de gezamenlijke casuistieke strategie. Jij staat dagelijks in contact met collega’s op de locatie, collega casemanagers in de unit en locatiemanagers op de locatie.

Start People

  • Den helder
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -