Vacatures

Werkvoorbereider/Assistent Projectleider

Het team Ruimtelijke Projecten en Beheer bestaat uit ca. 25 medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en groot onderhoud van de openbare ruimte en voor de grote gebiedsontwikkelingsprojecten in de stad. Samen met het team Beleid wordt het cluster Stad gevormd. De ambtelijke organisatie werkt vanuit zes kernwaarden: Ondernemen, Eigenaarschap, Verbinden, Experimenteren, Reflecteren en Samenwerken. 

Als Werkvoorbereider/Assistent Projectleider werk je mee aan de totstandkoming van uiteenlopende civieltechnische projecten. Je bent een allrounder bie bij het gehele civieltechnische voorbereidingsproces betrokken is. Je werkzaamheden variëren van inventarisaties maken, ontwerpen maken, tekeningen in werkomschrijvingen of bestekken omzetten. Je werkt onder leiding van een projectleider en bent medeverantwoordelijk voor het eindproduct en het financieel resultaat. Verder ondersteun je de projectleider bij de voortgang, opzet van het projectplan, werkbegroting, afhandelen van schades, klachten, kostenbwaking en beheer van het kwaliteitsdossier ten behoeve van projecten.

Je stelt planningen op met betrekking tot materieel, personeel, materiaal, terrein indeling, kwaliteitsplan en distribueert deze naar alle betrokkenen. Je signaleert belemmeringen en meldt deze bij de projectleider zodat projecten tijdig bijgestuurd kunnen worden. Je begeleidt en realiseert het proces van de aanvraag  van de vergunningen.

Je zet het projectarchief op en beheert deze. De functie is ook geschikt als opstap naar een rol als projectleider over een aantal jaren. 

Matchpartner

  • Rotterdam
  • Fulltime
  • HBO
  • -