Vacatures

Projectmanager Verkenning CID - Binckhorst

Den Haag is op zoek naar een Proces / Projectmanager die zorg gaat dragen voor de Haagse inbreng in de verkenning. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de integrale inbreng vanuit Den Haag in de verkenning waarbij zowel mobiliteit, verstedelijking als Economie aan de orde zijn. Daarbij schakel je proactief met relevante partners op nationale, regionale en lokale schaal binnen en buiten de overheden. Denk aan het

Ministerie van IenW en BZK, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Provincie, de buurgemeenten, maar ook aan marktpartijen op het gebied van mobiliteit zoals HTM. Je bent verantwoordelijk voor het goed betrekken van de Haagse organisatie bij de verkenning. Denk aan afstemming met mobiliteitsexperts, de gebiedsontwikkelingen, het trekken van het programma no-regret en ook aan de bedrijfsvoeringzaken als inkoop/juridische zaken die horen bij de penvoerderrol van Den

Haag. Tevens draag je zorg voor de interne voorbereiding van de topambtelijke, bestuurlijke en politieke besluitvorming over de verkenning in Den Haag.  

Matchpartner

  • Den Haag
  • Zzp
  • -
  • -