Vacatures

Casemanager WGA

In deze veelzijdige verzuimrol neem je een centrale rol in waarbij je klanten gaat helpen bij het beperken van de schade die ontstaat door arbeidsongeschiktheid. Dit heeft betrekking op het traject tijdens de WVP alsmede de WIA. Je voornaamste specialisatie betreft de WGA waarbij je voorkeur hebt voor de complexe dossiers. Daarnaast heb je een belangrijke rol in de deskundigheidsbevordering van casemanagers. Je acteert op diverse niveaus waarbij je in gesprek bent met werkgevers, providers, het

UWV en de belastingdienst over sociale verzekeringsvraagstukken. De kwaliteit van je advies is op het hoogste niveau en je weet de gesprekspartners te overtuigen van je visie en de te ondernemen stappen. Hierbij speelt ook de uitdaging om alle partijen te motiveren om de re-integratie inspanningen te realiseren. Hierbij is het van belang dat je je goed kunt verplaatsen in de belangen van alle partijen.

Om de kwaliteit te borgen zorg je voor een accurate verslaglegging in de systemen.

Matchpartner

  • Amsterdam
  • Fulltime
  • -
  • -