Vacatures

Bouwinspecteur

Voor een gemeente in de regio van Rotterdam zijn wij op zoek naar een bouwinspecteur die ervaring heeft met bouw- en woningtoezicht en handhavingstrajecten.Wat zijn je taken? Het monitoren en toezicht houden op de uitvoering van de projecten;Het verrichten van inspecties op basis van meldingen door ondernemers, burgers en overige partijen; Het inspecteren en controleren van vergunningen, gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving. Wat wordt er van je verwacht?

Het beheren van je eigen dossiers;Het opstellen van Constateringsrapporten en overige correspondentie;Het verrichten van onderzoeken op het gebied van legalisatie; Het treffen van maatregelen en het nemen van initiatieven, daarnaast het opleggen van sancties indien nodig; Het adviseren over te nemen maatregelen indien er risico's gesignaleerd en/of gerapporteerd worden.  De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:

Een afgeronde vakgerichte HBO opleiding;Minimaal 1 jaar ervaring in het handhavingsdomein;Kennis van en ervaring met toezicht op grond van het Bouwbesluit, woningwet en wabo;Afgeronde opleidingen ABW1 en ABW2.Verder dien je over de volgende competenties te beschikken:Het vermogen om een goede inschatting te maken over bepaalde situaties;Hoofd- en bijzaken onderscheiden. Weten wat politiek gevoelige thema’s zijn en hoe daarop te reageren.

Nieuwe informatie of gebeurtenissen snel bevatten. Beoordelen en concluderen of ingegrepen en /of geverbaliseerd moeten worden;Het vermogen om een eigen standpunt in te nemen en deze ondanks tegenargumenten goed te kunnen verdedigen;Een goed inlevingsvermogen in de positie van een ander en het vermogen om tactisch te kunnen optreden;De klant centraal stellen.

Goed kunnen inschatten wat de eigen rol is;Op een actieve manier een bijdrage leveren aan de samenwerking;Regie voeren over een bepaalde situatie. Interventies inzetten die het beoogde effect resulteren;Deskundigheid en betrouwbaarheid uitstralen. Op basis van persoonlijk overwicht invloed uitoefenen op mensen en situaties. Overtuiging duidelijk en stellig communiceren, gericht op acceptatie, zodat regels ook in de toekomst nageleefd zullen worden;Nastreven van normen en waarden.

Je ontvangt een contract van Matchpartner voor de duur van de opdracht met passende voorwaarden. Wij bemiddelen ook zpp'ers! Wat mag je verder van Matchpartner verwachten? Een betrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat met haar kandidaten. Wij hechten veel waarde aan de wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan te voldoen. Je kan van ons een pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensen kansen creëren bij onze klanten.

Daarnaast zijn wij transparant en streven wij altijd naar goede communicatie mbt terugkoppelingen, feedback en bereikbaarheid. Kortom een ontzettende leuke club om voor te werken en waarbij de consultants die voor jou aan de slag gaan ook plezier uitstralen en passie hebben in wat zij doen.Het betreft een gemeente die je vrijheid en verantwoordelijkheid geeft met werk waarin je uitgedaagd wordt.

Zodat jij en de organisatie blijven groeien. 

Matchpartner

  • Rotterdam
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -