Vacatures

Bouwinspecteur

Voor een gemeente in de regio van Rotterdam zijn wij op zoek naar een bouwinspecteur die ervaring heeft met bouw- en woningtoezicht en handhavingstrajecten.Wat zijn je taken? Het toezichthouden en monitoren op projecten; Inspecties verrichten op basis van meldingen door burgers, ondernemers en overige belanghebbende;Het inspecteren en controleren van vergunningen, gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving.Wat wordt er van je verwacht?

Het beheren van je eigen dossiers;Het adviseren omtrent regelgeving en procedures;Het nemen van initiatief en het treffen van maatregelen en indien nodig het opleggen van (bestuurlijke) sancties; Het verrichten van legalisatieonderzoeken;Het opstellen van Constateringsrapporten en overige correspondentie;Het adviseren over te nemen maatregelen indien er risico's gesignaleerd en/of gerapporteerd worden.  De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:

Een afgeronde vakgerichte HBO opleiding;Minimaal 1 jaar ervaring in het handhavingsdomein;Kennis van en ervaring met toezicht op grond van het Bouwbesluit, woningwet en wabo;Afgeronde opleidingen ABW1 en ABW2.Verder dien je over de volgende competenties te beschikken:Het vermogen om een goede inschatting te maken over bepaalde situaties;Hoofd- en bijzaken onderscheiden. Weten wat politiek gevoelige thema’s zijn en hoe daarop te reageren.

Nieuwe informatie of gebeurtenissen snel bevatten. Beoordelen en concluderen of ingegrepen en /of geverbaliseerd moeten worden;Het vermogen om een eigen standpunt in te nemen en deze ondanks tegenargumenten goed te kunnen verdedigen;Een goed inlevingsvermogen in de positie van een ander en het vermogen om tactisch te kunnen optreden;De klant centraal stellen.

Goed kunnen inschatten wat de eigen rol is;Op een actieve manier een bijdrage leveren aan de samenwerking;Regie voeren over een bepaalde situatie. Interventies inzetten die het beoogde effect resulteren;Deskundigheid en betrouwbaarheid uitstralen. Op basis van persoonlijk overwicht invloed uitoefenen op mensen en situaties. Overtuiging duidelijk en stellig communiceren, gericht op acceptatie, zodat regels ook in de toekomst nageleefd zullen worden;Nastreven van normen en waarden.

Je ontvangt een contract van Matchpartner voor de duur van de opdracht met passende voorwaarden. Wij bemiddelen ook zpp'ers! Wat mag je verder van Matchpartner verwachten? Een betrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat met haar kandidaten. Wij hechten veel waarde aan de wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan te voldoen. Je kan van ons een pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensen kansen creëren bij onze klanten.

Daarnaast zijn wij transparant en streven wij altijd naar goede communicatie mbt terugkoppelingen, feedback en bereikbaarheid. Kortom een ontzettende leuke club om voor te werken en waarbij de consultants die voor jou aan de slag gaan ook plezier uitstralen en passie hebben in wat zij doen.De gemeente luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen.

Zij zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. Zij helpen hen om oplossingen te vinden, soms door in coproductie samen te werken en soms door de regie te voeren. Zo werken ze aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van de medewerkers van de gemeente wordt verwacht dat zij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Matchpartner

  • Zoetermeer
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -