Vacatures

Beleidsmedewerker Verkeer

Voor de dichtstbevolkte stad van Nederland en snelst groeiende stad van de metropoolregio zoeken wij beleidsmedewerkers Verkeer voor het onderdeel Fiets. De stad heeft vele uitdagingen voor jou als verkeerskundige. Verbeteren luchtkwaliteit, aanpak files, versnellen openbaar vervoer, meer ruimte voor de fiets en voldoende parkeerruimte voor de fiets en de auto in de stad. Wat verwachten wij van je? Het fietsgebruik in de stad groeit snel. ‘

Ruim baan voor de Fiets’ zal worden ontwikkeld en is de strategische nota waarin is aangegeven welke strategische keuzes er nodig zijn om het groeiende fietsgebruik in goede banen te leiden. Penvoerder van de nieuwe beleidsstrategie ‘Ruim baan voor de Fiets’; Inventariseren, vertalen naar de juiste context en waarderen van trends en ontwikkelingen; Formuleren van de belangrijkste opgaven voor de fiets: maximaal 10 opgaven voor de fiets en het bieden van de oplossingsrichtingen voor deze opgaven;

In overleg met de programmaleider Fiets de benodigde financiën (toekomstige projecten) inventariseren en prioriteren om echt ‘Ruim baan voor de fiets’ waar te kunnen maken; Voert secretariële werkzaamheden uit ondersteunt in de externe communicatie.

Matchpartner

  • Den Haag
  • Fulltime
  • -
  • -