Vacatures

Arbeidsdeskundige

Deze functie draagt direct bij aan de productie op het gebied van werk, inkomen en handhaving. Hoofdtaken Ten aanzien van resultaatgebied werk & handhaving voor werknemers met werkgever: Toetst inspanningen van werkgever en werknemer voorafgaand aan de claimbeoordeling; Bepaalt mede op basis van de rapportage van de verzekeringsarts de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid door de verzekerden; Beoordeelt op verzoek de re-integratieinspanning van werkgever en werknemer en de arbeidsmogelijkheden van de werknemer;

Geeft een arbeidskundig oordeel over de noodzaak van voorzieningen; Verstrekt op verzoek SV-informatie aan de werkgever/werknemer. Ten aanzien van resultaatgebied werk & handhaving voor werknemers zonder werkgever: Bepaalt mede op basis van de rapportage van de verzekeringsarts de mogelijkheid voor het verrichten van arbeid door de verzekerden; Bepaalt de mate van arbeidsgeschiktheid in relatie tot de verdiencapaciteit van betrokkene;

Stelt na overleg met betrokkene een re-integratievisie op. Verricht in dit kader eigen onderzoek en schakelt zonodig specialisten in; Geeft een arbeidskundig oordeel over de noodzaak van voorzieningen; Houdt toezicht op c.q. begeleidt het re-integratieproces.

Matchpartner

  • Arnhem
  • Zzp
  • HBO
  • -