Vacatures

Allround WMO consulent

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Allround Wmo consulent. Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) ter handhaving van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking op verschillende domeinen. Verdere werkzaamheden bestaan uit:

Analyses maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psycho-sociale aspecten; Analyseren of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen; Zelfstandig, integraal beslissen op en adviseren over aanvragen op juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige aspecten en selecteren van voorzieningen op het gebied van de Wmo;

Opstellen van indicatierapporten en beschikkingen; Beoordelen van adviezen van externe medische adviseurs.Bewaken voortgang procedures en levertijden; Ontvangen en bezoeken van cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen; Onderhouden van contacten met leveranciers en (para)medische en (bouw)technische adviseurs; Het geven van advies aan Wmo consulenten en andere WZI medewerkers m.b.t. complexe situaties; Meedenken over en participeren in projecten m.b.t. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

Wmo; Intake gesprekken voeren in het kader van de Kanteling; Signaleren van probleemsituaties en hierbij relevantie instanties betrekken als de problemen Wmo overstijgend zijn; Integrale samenwerking met alle WZI units en Welzijn Beleid.

Matchpartner

  • Zoetermeer
  • Fulltime
  • HBO
  • -