Vacatures

Docent Studiebegeleiding in het Voortgezet Onderwi

Voor verschillende VO scholen in regio Rotterdam Zuid zoeken wij docenten die de MAVO -HAVO & VWO leerlingen van deze regio willen begeleiden met hun studie.Het primaire doel van de studiebegeleiding is de schoolresultaten verbeteren. Een tweedezeer belangrijk doel is het aanleren/verbeteren van studievaardigheden en/of leerstrategieën(ofwel het leren leren). Een leerling heeft zijn hele leven profijt van een juiste studiehouding.Tijdens jouw lessen wil je de leerlingen begeleiden op de volgende vlakken:

Motivatie,Concentratie, Kennis, Aanpak en Planning! Motivatie:Het mag leuk zijn om meer te weten te komen van een vak of over een bepaald onderwerp.Concentratie:Er is weinig tot geen afleiding. Op de bureaus zijn alleen die boeken en schriften aanwezigdie op dat moment voor dat vak nodig zijn. Telefoons zijn weg. De computer is alleenbeschikbaar als je deze daadwerkelijk gebruikt voor schoolse zaken. Hier wordt opgecontroleerd.

Kennis:Omdat de begeleiding altijd gebeurt door een geschoold begeleider (docent ofdocent-student), is er kennis aanwezig en kunnen de prangende vragen goed beantwoordworden.Aanpak:Studietips. Hoe pak je een te leren taak aan? Hoe maak je een samenvatting? Op welkemanier kun je het beste je proefwerk wiskunde voorbereiden of juist de woordjes Engelsleren?Planning:De leerling wordt ruim op tijd gewezen op zijn aankomende toetsen. Hierdoor kan er tijdigbegonnen worden met het leren van een bepaalde leerstof.

Voor de toetsweken wordt ersamen of gecontroleerd gewerkt aan een planning. Thijs, een docent van DIT IS WIJS aan het woord: “Wat ik lastig vond aan solliciteren wasdat je nooit van tevoren weet in wat voor soort team je terecht gaat komen en wat erdaadwerkelijk allemaal gaande is binnen de school. Terwijl dat voor mij wel zwaar meeweegtin mijn werkplezier. Daar heeft

DIT IS WIJS mij veel verheldering in kunnen geven: zijkonden mij vertellen wat er allemaal binnenin de school gebeurde en wat voor type team ikkon verwachten. Hierdoor ben ik op een school terecht gekomen die past bij mij. DIT ISWIJS is dus zeker een toegevoegde waarde geweest in mijn zoektocht naar een leukewerkplek.” Je bent in het bezit van een pabo-diploma of een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid.Daarnaast heb je affiniteit en ervaring met de doelgroep.

Verder is het belangrijk dat je in staat bent om de leerlingen structuur en houvast te bieden. Wij zijn op zoek naar eendoorzetter die beschikt over een gezonde dosis lef! Taken die je vanzelfsprekend acht:1. Je zorgt dat er in jouw groep een prettig leef- en werkklimaat heerst.2. Je zorgt ervoor dat jouw leerlingen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon wordendie onder andere een goed beeld heeft van zijn ambities en mogelijkheden.3. Je helpt de leerling zich de leerinhouden van een bepaald vak of beroep eigen te makenen vertrouwd te raken met de manier waarop die in het dagelijks leven en in het werkgebruikt worden.

Ook help je de leerlingen zicht te krijgen op wat zij in de samenleving en inde wereld kunnen verwachten4. Je draagt zorg voororganisatorische zaken die samenhangen met zijn onderwijs en hetleerproces van de leerlingen in de school.5. Je zorgt ervoor dat jouw werk en dat van je collega’s op school goed op elkaar zijnafgestemd.

Je moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.6. Je onderhoudt contact met de ouders of verzorgers van de leerlingen en met collega's vanbedrijven en instellingen waar jouw school voor het onderwijs en de leerlingen meesamenwerkt. Je zorgt ervoor dat jouw professionele handelen en dat van anderen buiten deschool goed op elkaar zijn afgestemd.7. Je houdt je kennis en vaardigheden voortdurend up to date.

Kortom: als docent in het VO versta je je vak! Binnen DIT IS WIJS vinden wij de professionele ontwikkeling van onderwijsassistenten,leerkrachten en docenten zeer belangrijk. Om deze ontwikkeling van onderwijsprofessionalste stimuleren bieden wij gratis trainingen en workshops aan en krijg je persoonlijkebegeleiding van een coach. DIT IS WIJS biedt jou de unieke kans om binnen te kijken opverschillende scholen.

Je wordt ingeschaald op basis van je ervaring binnen en buiten hetonderwijs. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding en biedt DIT IS WIJS eenvoordeelservice voor aantrekkelijke kortingen. DIT IS WIJS heeft een gevarieerd aanbod van uiteenlopende vacatures binnen hetonderwijs, zowel voor de lange- als voor de korte termijn. Niet alleen ervaren docenten,maar ook starters kunnen zich via onze organisatie profileren en ontwikkelen tot een brederinzetbare leerkracht of docent!

Na een eerste screening op basis van cv krijg je bericht of je wordt uitgenodigd voor eenpersoonlijke kennismaking op ons hoofdkantoor in Capelle a/d IJssel. Tijdens dit gesprekbespreken we jouw wensen en de mogelijkheden. Een referentiecheck maakt onderdeel uitvan de procedure.  Heb je nog vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met Sacha via 010 8001010 of mail naar sacha@ditiswijs.nl.  

DIT IS WIJS

  • Rotterdam
  • Fulltime
  • MBO-HBO
  • -